Tałtowisko

Tałtowisko

Tałtowisko - jedno z jezior na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na odcinku od Giżycka do Mikołajek.

Jezioro ma powierzchnię ok. 330 ha, długość 4,4 km, szerokość do 1,6 km i głębokość do 40 m. Jest to typ jeziora rynnowego z największą głębokością w części północno zachodniej. Szlak żeglugowy przez jezioro ma długość 1,5 km. Tałtowisko łączy się z położonym na wschodzie Jeziorem Kotek Wielki przez Kanał Grunwaldzki, a z położonym na zachodzie jeziorem Tałty przez Kanał Tałcki. Okolica jeziora jest mało zaludniona, tylko na zachodnim jego brzegu znajduje się kolonijna zabudowa wsi Skorupki. Jezioro jest na szlaku żeglugi dzięki kanałom mazurskim. Jezioro jest zasobne w związki biogenne, stężenia fosforanów i fosforu całkowitego przeważnie osiągały wartości pozaklasowe, a stężenie fosforu całkowitego nad dnem mieściło się w granicach III klasy czystości. Nastąpił wzrost zawartości związków azotu do stężeń zawierających sie w I-II klasie czystości do wartości pozaklasowych dla azotu mineralnego. Stężenie azotu amonowego nad dnem w lecie osiąga granice II kalsy, a zawartość azotu całkowitego mieści się w granicach III klasy czystości. Brzegi jeziora są dość wysokie, stok jeziorny w części centralnej stromy, litoral jeziora zajmuje prawie 30% powierzchni jeziora, w tym 35 ha porasta roślinnośc wynurzona, głównie trzcina, 58 ha roślinność zanurzona (rdestnice i mech wodny). Około 70% otoczenia jeziora zajmują grunty orne i łąki, 30% porasta las. Podłoże zlewni jeziora stanowią róznego typu gleby bielicowe.

Do jeziora dopływają również trzy rowy melioracyjne, o małych przepływach chwilowych i stanie czystości odpowiadającym noromom I-II klasy. Woda ze zbiornika odpływa Kanałem Tałckim do jeziora Tałty.

Artykuł pochodzi z polskiej wikipedii.

Statystyki serwisu: miejsc: 6031, obiektów: 1817

Jesteś tutaj: Strona główna » Pojezierza Wschodniobałtyckie » Pojezierze Mazurskie » Kraina Wielkich Jezior Mazurskich » Tałtowisko

Wyszukiwarka obiektów i miejsc

Podziękowania

Dziękujemy:
  • Muzeom
  • Parkom Narodowym
  • Urzędom Miast i Gmin
  • Ośrodkom Badań i Dokumentacji Zabytków
Zobacz listę podmiotów
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
  • Muzeum Historii Ruchu Ludowego

Zwiedzaj Polskę © 2008–9; Wykonanie metawers.pl