Radkowskie Skały

Radkowskie Skały

Radkowskie Skały – skalne formy (ok. 600 m n.p.m.) w Górach Stołowych Sudetach Środkowych w południowo-zachodniej Polsce.

Lokalizacja

Radkowskie Skały położone są na południe od Radkowa na wyskości ok. 600 m n.p.m. w południowo-wschodniej części Gór Stołowych na północno-zachodniej krawędzi środkowego piętra Gór Stołowych.

Opis

są to formy skalne o bardzo wymyślnych kształtach występujące na północno-zachodniej krawędzi środkowego piętra Gór Stołowych, wznoszące się niemal pionowymi ścianami. Wraz z filarami skalnymi tworzą ciąg piaskowcowych baszt, filarów, fantazyjnie ukształtowanych skał w postaci okazałego muru skalnego o wysokości dochodzącej do 100 m. Poszczególne skały lub ich grupy porozdzielane są stromymi żlebami, labiryntami, tunelami i głębokimi szczelinami.

Powstanie

Radkowskie Skały powstały w wyniku długotrwałego procesu erozyjnego. W kształtowaniu rzeźby, ważną rolę, odegrała woda poprzez powierzchniową erozję jak i oddziaływanie pod ziemią – w strefach źródłowych. Denudacja chemiczna i mechaniczna, przy udziale wody, doprowadziła do rozwoju obecnych form skalnych, w odsłoniętej partii piaskowców ciosowych na wierzchowinach północno-wschodniej krawędzi II poziomu zrównania. Podziemne wypłukiwanie zwietrzeliny skalnej w strefach źródłowych na kontakcie przepuszczalnych piaskowców z nieprzepuszczalnymi marglami, było przyczyną deformacji i piaskowcowej płyty, zalegającej na marglach powodując pionowe spękania oraz osiadanie i powstawanie osuwisk blokowych. Zmieniające się warunki klimatyczne w długim trwającym ok. 70 mln lat okresie wpływały na intensywność rzeźbienia w piaskowcowej płycie labiryntów i niezwykłych form skalnych. Sieć spękań tektonicznych wyznaczała geometrię tych form, a o kształcie przypominającym budowle, maczugi, wielkie grzyby, zwierzęta i ludzi, decydowało zmienne warstwowanie i różne spoiwo skał.

Turystyka

Do Radkowskich Skał prowadzą liczne ścieżki odchodzące od "Drogi nad urwiskiem", która biegnie powyżej. Natomiast u podnóża Radkowskich Skał prowadzi bardzo malownicza Szosa Stu Zakrętów z Radkowa do Kudowy-Zdroju przez Karłów.

Najlepsze dojście do Skalnych Baszt z parkingu przy Drodze Stu Zakrętów. Czas dojścia: ok. 5 min.

Ciekawostki

  • Radkowskie Skały z potężnymi basztami stanowią jedno z najciekawszych widokowo miejsc w Górach Stołowych.
  • Atrakcją Radkowskich Skał są licznie poprowadzone drogi wspinaczkowe.
  • Na skałach wykute są pamiątkowe napisy Śląskiego Towarzystwa Leśnego z I poł. XX wieku.

Artykuł pochodzi z polskiej wikipedii.

Statystyki serwisu: miejsc: 6031, obiektów: 1817

Jesteś tutaj: Strona główna » Sudety » Sudety Środkowe » Góry Stołowe » Radkowskie Skały

Wyszukiwarka obiektów i miejsc

Podziękowania

Dziękujemy:
  • Muzeom
  • Parkom Narodowym
  • Urzędom Miast i Gmin
  • Ośrodkom Badań i Dokumentacji Zabytków
Zobacz listę podmiotów
  • Wielkopolski Park Narodowy
  • Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Zwiedzaj Polskę © 2008–9; Wykonanie metawers.pl