Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Spis treści:

  • Rzeźba terenu

Babia Góra oglądana od północy lub południa stanowi ogromny masyw, szeroko rozłożony z niezbyt zaznaczającym się szczytem. Oglądana od zachodniej lub wschodniej strony przedstawia wyraźnie swą asymetryczność w nachyleniu stoków: stok północny, bardzo stromy i łagodnie opadający stok południowy.

W ukształtowaniu masywu można wyróżnić:

  • wąską wierzchowinę grzbietową,
  • stoki grzbietu głównego
  • podnóża.

R.Trynka – Widok na CylR.Trynka – Widok na Cyl

 

Na stosunkowo niewielkim obszarze Babiej Góry rozwijają się wszystkie znane w Beskidach typy osuwisk. Rozwojowi morfologii osuwiskowej tego obszaru sprzyjają: duże nachylenie stoków, ukośne ułożenie warstw piaskowca magurskiego, wysokie opady w okresie letnim, istnienie ścian skalnych i duże nachylenie stoku.

Duże powierzchnie szczytowe masywu Babiej Góry zajmują gołoborza, żleby kamieniste.

Stok północny przedstawia obraz o żywej i ciągle rozwijającej się współcześnie rzeźbie (nisze, ściany skalne). Odmiennie uformowany jest stok południowy. Górna część stoku posiada małe nachylenie i bardziej monotonną rzeźbę od dolnej stromszej części.

Wokół masywu od 700 do 1200m n.p.m ciągną się podnóża. Po stronie północnej podnóża ograniczone są dwiema dużymi dolinami potoków. Mniejsze dolinki zbierają się dośrodkowo dzieląc podnóża na szereg równoległych grzbietów. Sieć dolin ma kształt rozłożonego wachlarza (koncentrycznie zbieżne).

Po stronie południowej masywu sieć dolin ułożona jest promieniście, rozbieżnie. Potoki spływające tymi dolinami nie łączą się razem, lecz dopiero na dnie Kotliny Orawskiej. Podnóża rozcięte przez doliny po obydwu stronach są bardzo podobne. Podłużny spadek dolin jest duży, a profil poprzeczny przypomina rozwartą literę V.

Artykuł pochodzi ze strony Babiogórskiego Parku Narodowego

Statystyki serwisu: miejsc: 6031, obiektów: 1817

Jesteś tutaj: Strona główna » Rzeźba terenu

Wyszukiwarka obiektów i miejsc

Podziękowania

Dziękujemy:
  • Muzeom
  • Parkom Narodowym
  • Urzędom Miast i Gmin
  • Ośrodkom Badań i Dokumentacji Zabytków
Zobacz listę podmiotów
  • Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera
  • Muzeum Regionalne w Człuchowie

Zwiedzaj Polskę © 2008–9; Wykonanie metawers.pl